Đường trắng cao cấp Biên Hòa Daily

Đường trắng sạch chất lượng cao, hoàn toàn tinh khiết và ngọt thanh tự nhiên. Biên Hòa Daily lý tưởng cho món ngon mỗi ngày.