Đường mía khoáng chất Biên Hòa

Đường vàng khoáng chất (Pure Gold Mineral) (đường vàng khoáng chất) là sự kết hợp từ đường tinh luyện và hỗn hợp khoáng chất, giúp bổ sung các khoáng chất như: K, Ca, P, Mg, Na và Fe cho cơ thể.