Đường sạch Cô Ba

Là sản phẩm đường sạch sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, không tạp chất, không hóa chất tẩy trắng, không chứa chất gây biến đổi gen,hướng đến tôn chỉ: “Đường sạch vì sức khỏe cộng đồng, dân tộc Việt Nam và tương lai nhân loại”