Nước màu bếp xưa

Được tinh chế từ mật mía thiên nhiên cô đặc, Nước màu Bếp Xưa tạo cho món ăn màu sắc đậm đà tự nhiên, không chứa hóa chất tạo màu công nghiệp hoặc các chất độc hại sinh ra từ quá trình nấu đường cháy như phương pháp truyền thống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngành hàng: Thẻ: